Informace

Kam můžete nahlásit přeplněný kontejner? Možností máte hned několik. Zavolat na dispečink společnosti SAKO Brno, a.s – tel.: 548 138 315. Číslo najdete na nálepkách umístěných na všech kontejnerech a popelnicích. Můžete využít webových formulářů na stránkách sako.cz. Stačí vyplnit místo Vašeho bydliště, napsat připomínku a zprávu odeslat. Nejnovější možností je ohlásit přeplněný kontejner prostřednictví mobilní Přečíst si víc oInformace[…]