Útěchovský internet

Dohledové centrum firmy WifiMax, s. r. o., Jihlavská 2, 664 41 Troubsko: Kontakt: 777 78 68 18 Platba: na účet Statutárního města Brna, MČ Brno-Útěchov 2 760,00 Kč/rok, č. účtu: 214 275 835/0300, v. s. zůstává nebo do poznámky jméno účastníka

INTERNET V ÚTĚCHOVĚ – 2013

K 1. 12. 2013 byla v naší obci zprovozněna nová internetová wifi síť, jejímž provozovatel je firma TOPNET Communication s r. o. Rychlost každého uživatele je až 15/8 Mbit/sec. Pro připojení k této síti je nutné na úřadě mětské části podepsat přihlášku a následně zaplatit 2. 640,- Kč za rok, což představuje 220,- Kč měsíčně. Přečíst si víc oINTERNET V ÚTĚCHOVĚ – 2013[…]