Ustavující zasedání

Ve středu 21. 11. 2018 se uskutečnilo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva naší městské části. Po složení slibu zastupitelé rozdělili funkce pro volební období 2018 – 2022:

starosta: PhDr. Zdeněk Drahoš
místostarostka: JUDr. Šárka Cechová
předsedkyně Finančního výboru: Mgr. Klára Pelánková
předseda Kontrolního výboru: RNDr. Luděk Zahradníček
předsedkyně Komise sociální: Miroslava Meluzínová
předseda Komise pro výstavbu: ing. arch. Zdeněk Bureš
předsedkyně Sportovní komise: MVDr. Alice Schmidtová