7.3.2017

Kontakt

OBECNÍ ÚŘAD

Adresa

Adamovská 6, 644 00, Brno
tel. 541 239 135
e-mail: info@utechov.brno.cz

E-Podatelna: PODATELNA.UTECHOV.BRNO.CZ
ID datové schránky MČ Brno-Útěchov: 8urbyje
IČO. 44992785

Úřední hodiny
Pondělí 8.00-17.00 hod.
Středa 8.00-17.00 hod.

starosta PhDr.Zdeněk Drahoš
místostarostka JUDr. Šárka Cechová
tajemnice Miroslava Němcová

STAVEBNÍ ÚŘAD

Adresa

ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého 59, 612 93 Brno

Úřední hodiny
Pondělí 8.00-17.00 hod.
Středa 8.00-17.00 hod.

Vedoucí stavebního úřadu: JUDr. Ivona Černá

Další činnosti v rámci státní správy vykonává pro městskou část Brno – Útěchov pověřená městská část Brno – Královo Pole.
Matriční agendu pro území města Brna vykonává městská část Brno – střed.

 

POVINNÉ INFORMACE
ZÁKON ČÍSLO 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ
rozcestník aplikace střet zájmů