7.3.2017

Zastupitelstvo

 

STAROSTA:

PhDr. Zdeněk Drahoš

MÍSTOSTAROSTKA

JUDr. Šárka Cechová

 

ZASTUPITELSTVO:

Miroslava Meluzínová

MVDr. Alice Schmidtová

Mgr. Klára Pelánková

RNDr. Luděk Zahradníček

Ing. arch. Zdeněk Bureš

 

VÝBORY A KOMISE:

předseda finančního výboru: RNDr. Luděk Zahradniček
členové finančního výboru:
předsedyně kontrolního výboru: Mgr. Klára Pelánková
členové kontrolního výboru:

předsedkyně Komise sociální: Miroslava Meluzínová

předseda Komise pro výstavbu: Ing. arch. Zdeněk Bureš

předsedkyně Sportovní komise: MVDr. Alice Schmidtová