7.3.2017

Zastupitelstvo

 

STAROSTA:

PhDr. Zdeněk Drahoš

MÍSTOSTAROSTKA

JUDr. Šárka Cechová

 

ZASTUPITELSTVO:

Miroslava Meluzínová

MVDr. Alice Schmidtová

Ing. Jitka Vogelesang

Ing. Pavel Tobiáš

Jaroslav Trojan

 

VÝBORY A KOMISE:

předsedkyně finančního výboru: Ing. Jitka Vogelesang
členové finančního výboru:
předseda kontrolního výboru: Ing. Pavel Tobiáš
členové kontrolního výboru:

předsedkyně Komise sociální: Miroslava Meluzínová