Informace k žádosti o voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu). Voličské průkazy pro hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se vydávají Přečíst si víc oInformace k žádosti o voličský průkaz[…]