Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu JSDH

Jihomoravský kraj si uvědomuje naši hraniční polohu mezi městem Brnem a krajem. Proto nám poskytl  významné  dotační prostředky na činnost našeho útěchovského Sboru dobrovolných hasičů. Dotace ve výši 70 000 Kč byla využita na pořízení zásahových oděvů a obuvi, záchranářský batoh, pracovní pás a tzv. páteřní desku. Dobrá spolupráce! Děkujeme.