INTERNET V ÚTĚCHOVĚ

Od roku 2013 je v naší městské části zprovozněna internetová wifi síť, která je pro občany Útěchova poskytována za zvýhodněnou cenu. Provozovatelem je v současnosti firma WifiMax Communication, s. r. o.


Útěchovský internet má od podepsání nové smlouvy 1. 5. 2022 následující parametry:

  • Tarif/rychlost: standard 30/10 Mbit/s nebo zvýšená 60/20 Mbits/s
  • Limit stažených dat: neomezeně

Pro připojení k této síti je nutné na úřadě mětské části podepsat přihlášku a následně zaplatit jednorázový instalační poplatek 1 000,- Kč a 3 480,- Kč nebo 5 880,- Kč předem za kalendářní rok, což představuje měsíční poplatky 290,- Kč nebo 490,- Kč (dle požadované rychlosti). Při přihlášení v průběhu roku bude platba spočítána od měsíce, ve kterém došlo k připojení. Při odhlášení z útěchovského internetu Vám bude poměrná částka vrácena.

Přihlášky a změny tarifu je nutné řešit individuálně na ÚMČ Brno-Útěchov v úřední dny. Podrobnější informace naleznete v dalším odkazu.