Rozmístění nádob na kuchyňský bioodpad

Město Brno zahájilo systematický sběr kuchyňského bioodpadu. V Brně-Útěchově budou hnědé nádoby na tento odpad rozmístěny dne 15. 4. 2021. Naleznete je na křižovatce ulic Adamovská-Sojčí a na ploše naproti domu Adamovská 45, kde již nádoby na tříděný odpad jsou. Co do hnědých nádob patří, a co ne, sděluje přiložený leták.

Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu JSDH

Jihomoravský kraj si uvědomuje naši hraniční polohu mezi městem Brnem a krajem. Proto nám poskytl  významné  dotační prostředky na činnost našeho útěchovského Sboru dobrovolných hasičů. Dotace ve výši 70 000 Kč byla využita na pořízení zásahových oděvů a obuvi, záchranářský batoh, pracovní pás a tzv. páteřní desku. Dobrá spolupráce! Děkujeme.