Provoz úřadu od 20. 4. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude od 20. 4. 2020 bude umožněn osobní kontakt klientů v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu: pondělí a středa od 8 do 17 hodin. Přesto prosím upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním. Do budovy úřadu vstupujte pokud možno jednotlivě, dodržujte odstup alespoň 2 metry. Používejte Přečíst si víc oProvoz úřadu od 20. 4. 2020[…]