Informační aplikace Česká Obec – pokud chcete nadále dostávat sms, čtěte informace!

Vážení občané, „Česká Obec“ je nová informační aplikace zdarma ve Vašich mobilních telefonech. Máte možnost nechat si tytéž aktuální informace posílat e-mailem nebo stručně jako textovou zprávu na Vaše telefonní číslo. V tomto případě vyplňte Souhlas se zpracováním údajů a odevzdejte jej na ÚMČ Brno-Útěchov. UPOZORŇUJEME, ŽE STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ZASÍLÁNÍ ZPRÁV POMOCÍ SMS BYL UKONČEN. Přečíst si víc oInformační aplikace Česká Obec – pokud chcete nadále dostávat sms, čtěte informace![…]