Upozornění Českého statistického úřadu

Dle sdělení ČSÚ bude probíhat Integrované šetření v zemědělství „IŠZ 2023“. V průběhu září až listopadu 2023 mohou tedy vybrané zemědělce navštívit tazatelé. Tazatelé jsou povinni prokázat se průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem).