Poplatek za odpad v roce 2023

Sdělení OŽP MMB:

Rádi bychom Vás upozornili na blížící se den splatnosti poplatku za komunální odpad ve městě Brně, kterým je poslední květnový den, 31. 5. 2023.

Koho se týká poplatková povinnost?

  1. a) fyzických osob přihlášených ve městě Brně k pobytu (u občanů ČR jde o trvalý pobyt, u cizinců stačí, aby v Brně pobývali déle než 3 měsíce)
  2. b) fyzických a právnických osob, které mají na území města ve vlastnictví byt, stavbu určenou k rekreaci nebo rodinný dům, v němž není nikdo přihlášen k pobytu.

Od roku 2022 jsou poplatníky nejen fyzické, ale i právnické osoby, které mají ve vlastnictví nemovitost podléhající zpoplatnění (pro právnické osoby bylo zřízeno také speciální číslo účtu)

Ti z Vás, kteří jste ve městě Brně v postavení poplatníka několikrát (např. z titulu přihlášení k pobytu a zároveň z titulu vlastnictví nemovité věci), můžete platit poplatek v jedné souhrnné platbě na své rodné číslo.

Všichni vlastníci zpoplatněných nemovitostí mají ohlašovací povinnost, stejně jako cizinci, kteří v Brně pobývají.

Osvobození

Výjimku z placení mají senioři, kteří v daném roce platby dosáhli nebo dosáhnou věku 70 let a více. Osvobozeny jsou také děti, které roce 2023 nedovrší 4 a více let věku. Ale pozor, pokud osobě osvobozené z důvodu věku vznikla současně poplatková povinnost z důvodu vlastnictví nemovité věci podléhající zpoplatnění, pak se osvobození na tento důvod NEVZTAHUJE a poplatek je nutné uhradit

Osvobození od poplatku z důvodu věku není třeba žádným způsobem dokládat.

Osvobozeno je dále třetí a každé další dítě. Důležité upozornění platí pro rodiče, kteří chtějí uplatnit osvobození pro své třetí a další dítě, aby nezapomněli splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím elektronického formuláře. Tato povinnost je podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození a je nutné ji splnit nejpozději do data splatnosti. Pokud není splněna ohlašovací povinnost, po datu splatnosti nárok na toto osvobození ze zákona zaniká.

Důležitá změna!

Pokud chcete bezhotovostně zaplatit za více osob v jedné platbě, musíte znát jejich rodná čísla (variabilní symboly) a zaplatit na městském e-shopu www.brnoid.cz.

Formulář společného zástupce pro společnou platbu na webu již nenajdete, tento způsob již zcela nahradil komfortnější městský e-shop.

Když budete chtít platit bezhotovostním převodem např. v internetovém bankovnictví nebo složenkou, musíte použít jeden příkaz (jednu složenku) na každého poplatníka. Nevpisujte prosím rodná čísla do zpráv pro příjemce, taková platba se nepřiřadí automaticky!

Kdo je dále osvobozen a kde najdu formuláře a další informace?

www.brno.cz/odpady

Zde zjistíte aktuální stav na Vašem poplatkovém účtu:

https://posoh.brno.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/

Lze i v letošním roce čerpat dotaci na šalinkartu?

Ano, podmínkou pro získání dotace je zcela vyrovnaný stav předpisů a úhrad na poplatku za odpad, včetně letošního roku. Nejpozději tedy při podávání žádosti o dotaci uhraďte i poplatek za komunální odpad, aby mohla být dotace schválena. Veškeré informace naleznete na:

https://ekodotace.brno.cz/dotace/salinkarta/

Děkujeme, že třídíte.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.