INTERNET V ÚTĚCHOVĚ

Od roku 2013 je v naší městské části zprovozněna internetová wifi síť, která je pro občany Útěchova poskytována za zvýhodněnou cenu. Provozovatelem je v současnosti firma WifiMax Communication, s. r. o. Útěchovský internet má od podepsání nové smlouvy 1. 5. 2022 následující parametry: Tarif/rychlost: standard 30/10 Mbit/s nebo zvýšená 60/20 Mbits/s Limit stažených dat: neomezeně Přečíst si víc oINTERNET V ÚTĚCHOVĚ[…]