Upozornění Českého statistického úřadu

Dle sdělení ČSÚ bude probíhat Integrované šetření v zemědělství „IŠZ 2023“. V průběhu září až listopadu 2023 mohou tedy vybrané zemědělce navštívit tazatelé. Tazatelé jsou povinni prokázat se průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem).

Informační aplikace Česká Obec

Vážení občané, zavádíme novou informační službu zdarma do Vašich mobilních telefonů. Aktuální informace si můžete nechat posílat též e-mailem nebo jako textovou zprávu na Vaše telefonní číslo. V tomto případě vyplňte Souhlas se zpracováním údajů a odevzdejte jej na ÚMČ Brno-Útěchov. UPOZORŇUJEME, ŽE STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ZASÍLÁNÍ ZPRÁV POMOCÍ SMS BUDE POSTUPNĚ UKONČEN.   INFORMACE – Přečíst si víc oInformační aplikace Česká Obec[…]