Útěchovský internet – aktuální informace

Dohledové centrum firmy WifiMax, s. r. o., Jihlavská 2, Troubsko: Kontakt: 777 78 68 18.   ROZPIS PLATEB ZA INTERNET 2024: ZÁKLADNÍ: 290,- Kč/měsíc, úhrada 1x ročně do 31. 3., celkem 3 480,00 Kč ZVÝŠENÁ:  490,- Kč/měsíc, úhrada 1x ročně (po domluvě 2x) do 31. 3., celkem 5 880,00 Kč hotově na pokladně v úřední Přečíst si víc oÚtěchovský internet – aktuální informace[…]

POSKYTNUTÍ DOTACE Z JMK – PODPORA JEDNOTEK SDH

Jihomoravský kraj vyhověl naší žádosti o dotaci na základě dotačního programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023“  a poskytl  nám významné  dotační prostředky na činnost útěchovského Sboru dobrovolných hasičů. Dotace ve výši 75 000 Kč ze 70 % pokryla náklady na pořízení věcných prostředků požární ochrany, konkrétně se jedná o Přečíst si víc oPOSKYTNUTÍ DOTACE Z JMK – PODPORA JEDNOTEK SDH[…]