Útěchovský internet

Dohledové centrum firmy WifiMax, s. r. o., Jihlavská 2, 664 41 Troubsko: Kontakt: 777 78 68 18 Platba: na účet Statutárního města Brna, MČ Brno-Útěchov do 31. března. 2 760,00 Kč/rok, č. účtu: 214 275 835/0300, v. s. zůstává nebo do poznámky jméno účastníka.

Uzavření sportovního centra v Brně-Útěchově od 18. 12. 2020

Dle usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2020 č. 1332 o přijetí krizového opatření se ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod. zakazuje mimo jiné provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb. Venkovní sportoviště (tenisové kurty) jsou v zimním období uzavřena. Otevření je plánováno nejdříve od dubna v závislosti na počasí a Přečíst si víc oUzavření sportovního centra v Brně-Útěchově od 18. 12. 2020[…]