Útěchovský internet

Dohledové centrum firmy WifiMax, s. r. o., Jihlavská 2, 664 41 Troubsko: Kontakt: 777 78 68 18 Platba: na účet Statutárního města Brna, MČ Brno-Útěchov do 31. března. 2 760,00 Kč/rok, č. účtu: 214 275 835/0300, v. s. zůstává nebo do poznámky jméno účastníka.