10.3.2017

Zápisy

Další zápisy jsou k nahlédnutí v rubrice Zápisy MČ

Zápis ze zasedání zastupitelstva MČ Brno-Útěchov ze dne 20.12.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva MČ Brno-Útěchov ze dne 22.11.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva MČ Brno-Útěchov dne 26.10.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva MČ Brno-Útěchov dne 15.6.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva MČ Brno-Útěchov dne 11.5.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva MČ Brno-Útěchov dne 9.3.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva MČ Brno-Útěchov dne 3.8.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 26.11.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 17.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 10.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14.12.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.9.2015

Zápis z jednání zastupitelstva MČ dne 18.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.12.2014

Zápis z jednání zastupitelstva 13.11.2013

Zápis z jednání zastupitelstva 21.3.2013

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 20.5.2013

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 8.10.2013

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 19.9.2012

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 26.6.2012

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 23.2.2012

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 30.4.2012

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 15. 2. 2011

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 7. 6. 2011

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 6. 9. 2011

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 1. 12. 2011

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 4. 4. 2011

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 7. 6. 2011

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 6. 9. 2011

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 1. 12. 2011

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 4. 4. 2011

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 17. 2. 2010

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 8. 12. 2010

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 9. 11. 2010

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 8. 12. 2010

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 9. 11. 2010

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 21. 4. 2010

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 21. 9. 2010

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 23. 6. 2010

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 21. 9. 2010

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 8. 4. 2009

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 21. 4. 2009

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 27. 4. 2009

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 27. 10. 2009

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 16. 12. 2009

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 27. 10. 2009

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 2. 9. 2009

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 16. 6. 2009

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 22. 4. 2008

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 18. 6. 2008

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 9. 4. 2008

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 5. 11. 2008

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 6. 2. 2008

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 13. 6. 2007

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 21. 3. 2007

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 21. 2. 2007

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 17. 1. 2007

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 13. 6. 2007

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 21. 3. 2007

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 5. 4. 2007

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 12. 12. 2007

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 25. 4. 2007

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 24. 10. 2007

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 29. 12. 2006

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 13. 12. 2006

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 15. 11. 2006

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 11. 10. 2006

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 18. 9. 2006

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 21. 6. 2006

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 17. 5. 2006

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 16. 3. 2006

Zápis z jednání zastupitelstva MČ 1. 2. 2006