Rozmístění nádob na kuchyňský bioodpad

Město Brno zahájilo systematický sběr kuchyňského bioodpadu. V Brně-Útěchově budou hnědé nádoby na tento odpad rozmístěny dne 15. 4. 2021. Naleznete je na křižovatce ulic Adamovská-Sojčí a na ploše naproti domu Adamovská 45, kde již nádoby na tříděný odpad jsou. Co do hnědých nádob patří, a co ne, sděluje přiložený leták.