Informace pro občany městské části Brno-Útěchov o krizové situaci

V součinnosti s brněnskými a útěchovskými hasiči jsme pro vás připravili tyto informace, byť snad všechny znáte z médií:

 • v České republice trvá nouzový stav a celorepubliková karanténní opatření,
 • školy, restaurace a obchody jsou zavřené, s výjimkou těch s nejpotřebnějším zbožím (potraviny, drogerie, lékárny, galanterie kvůli nákupu materiálů na šití roušek),
 • lidé mohou vycházet jen na cestu do práce, k lékaři a na nezbytně nutné pochůzky,
 • procházky jsou možné, ale jenom tak, aby nedocházelo ke shlukování, při kterém by se mohl virus šířit,
 • platí celorepubliková povinnost chodit na veřejnosti jen se zakrytým nosem a ústy (respirátorem, rouškou či šátkem),
 • v maloobchodních prodejnách potravin jsou speciální otvírací hodiny pro seniory, mezi 8. a 10. hodinou nesmí do prodejen nikdo jiný než lidé nad 65 let,
 • seniorům nad 70 let je doporučeno nevycházet z domovů,
 • pokud potřebujete obstarat nákup, zavolejte svým rodinným příslušníkům nebo známým a nechte si ho přinést.

Statutární město Brno zřídilo telefonní linku, na niž se mohou obracet senioři, kterým nemohou pomoci příbuzní, přátelé či sousedé a kteří tak zůstali na všechno sami, službu mohou využít i osoby se zdravotní indispozicí či lidé v karanténě, kteří jsou odkázáni sami na sebe.

Ozvat se mohou na číslo 800 140 800.

Linka je zdarma v provozu v pracovních dnech od 7:30 do 15:00.

Při objednávání nákupů je potřeba dodržet následující pravidla:

 • nákup potravin a drogerie – v běžném množství k denní spotřebě, limit na jeden nákup je 500 Kč,
 • nákup léků – možnost vyzvednutí léků na základě plné moci, podrobnosti budou dojednány telefonicky,
 • při objednání uveďte své jméno, příjmení, adresu, telefon a váš nákupní seznam,
 • objednávky budou rozváženy v době od 8 do 18 hodin,
 • nákup přiveze pracovník vybavený ochrannými pomůckami, který se prokáže jménem, průkazkou  a případně občanským průkazem,
 • platba probíhá pouze hotově,
 • v jednom dni lze uskutečnit maximálně jednu objednávku.

Další informace, uklidnění i zprostředkování pomoci nabízí celostátní linka Seniorpointů, fungující nonstop: 840 111 122.

Dovážku jídla si můžete sami objednat i na: https://www.pomahamesi2020.cz/.

Aktuální informace k opatřením v souvislosti se šířením koronaviru můžete sledovat na https://www.brno.cz/koronavirus.

Pokud potřebujete pomoci, obraťte se na náš útěchovský úřad, a to e-mailem: info@utechov.brno.cz  nebo telefonicky: 541 239 135. Osobní kontakt, prosíme, až po telefonické dohodě. Sdělujeme, že obecní úřady nedistribuují roušky, ani další ochranné prostředky, neboť žádné dosud neobdržely. Ve vládním scénáři jsou z distribuce roušek obecní úřady, vyjma uzavřených lokalit, vynechány. Ke zpomalení současné pandemie je nutné dodržovat již dostatečně známá hygienická pravidla, zásadně omezit kontakt s dalšími osobami, tzn. že nemohou probíhat – bohužel – žádná sportovní, tělocvičná a jiná přátelská setkání a posezení. Akce Ukliďme Česko byla celostátně zrušena. Tzv. blokové čištění se uskuteční v pondělí 30. března – uvolněme naše komunikace, včetně odstavných ploch a parkovišť. Ať to má smysl.

Přeji zdraví a dobrou mysl!

Zdeněk Drahoš v. r.