VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Bori 9