Nabídkové řízení na prodej pozemku p.č. 383/5 včetně stavby č.pop. 600, Štefánikova 66a a pozemku p.č. 383/6 v k.ú. Ponava

MMB02184902018