Blokový úklid

Ve čtvrtek 12. 4. a případně ještě v pátek na dokončení se uskuteční v Útěchově jarní úklid účelových a místních komunikací. U všech odboček z Adamovské budou umístěny pro jistotu dopravní značky, ale navíc v naší obci platí Obytná zóna, kde je parkování vozů mimo odstavné plochy zakázáno. Umožněte zdárný průběh úklidu!