VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – návrh ZADÁNÍ ZMĚN REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE BRNO 2016 (ZMĚNY RP 1/16-RP 34/16)

VV1