Konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace

MS Svermova