Úklid Útěchova

Přesně před týdnem jsme společně s Klubem přátel Útěchova zorganizovali v rámci akce Ukliďme Česko úklid naší obce a jejího okolí. Významně nám letos pomohli žáci-studenti ZŠ Blažkova s koordinátorkou Evou Janotovou, kteří vyčistili odpudivou skládku proti areálu ŠLP Křtiny. Dovolte mi vyvolat jménem aktivní účastníky: rodina Janotova, Patlokova, Průšova, Kochova, Grossova, Janouškova,Dana Turková, Lada Hudcová Antonín Halló, Jan Holešovský, Petr Jelen, Roman Meluzín, , Josef Skoupý, Jan Vedra a pro úplnost i já. Zvláštní dík pak patří Karlu Kochovi za koordinaci s celorepublikovou akcí a Petru Šoukalovi za zajištění celkového svozu rekordního počtu pytlů a nejen jich!

zd