Změna ve svozu komunálního odpadu

Počínaje 1. dubnem 2017 začíná společnost SAKO vyvážet všechny brněnské kontejnery na sklo a dalších 10 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad vlastními silami. Doposud svoz odpadu z těchto kontejnerů a sběrných nádob zajišťovala prostřednictvím smluvní společnosti, které k tomuto datu končí subdodavatelské smlouvy. S dodavatelskou společností má SAKO uzavřené celkem tři smlouvy na zajištění svozu odpadu. Přečíst si víc oZměna ve svozu komunálního odpadu[…]