Pálení čarodějnic

V neděli 30. 4. jsme s pilnými dobrovolníky připravili tradiční pagodu pro definitivní konec zimního času a sousedské setkání. Občerstvení a reprodukovaná muzika zajištěny. Předpokládané zahájení po 19 hodině. zd

Úklid Útěchova

Přesně před týdnem jsme společně s Klubem přátel Útěchova zorganizovali v rámci akce Ukliďme Česko úklid naší obce a jejího okolí. Významně nám letos pomohli žáci-studenti ZŠ Blažkova s koordinátorkou Evou Janotovou, kteří vyčistili odpudivou skládku proti areálu ŠLP Křtiny. Dovolte mi vyvolat jménem aktivní účastníky: rodina Janotova, Patlokova, Průšova, Kochova, Grossova, Janouškova,Dana Turková, Lada Přečíst si víc oÚklid Útěchova[…]