Dětská skupina Brno-sever a Mikrojesle Brno-sever

Dětská skupina Brno-sever a Mikrojesle Brno-sever na Jugoslávské 112a od září 2017 nabízí 12 míst pro děti od 2 do 6 let a 4 místa pro děti od 0,5 – 4 let. Dětská skupina je otevřena od 7 do 17 hod a mikrojesle od 8 do 18 hodin ve všední pracovní dny. Více informací na www.zivot21.cz  Přečíst si víc oDětská skupina Brno-sever a Mikrojesle Brno-sever[…]

Informace

Kam můžete nahlásit přeplněný kontejner? Možností máte hned několik. Zavolat na dispečink společnosti SAKO Brno, a.s – tel.: 548 138 315. Číslo najdete na nálepkách umístěných na všech kontejnerech a popelnicích. Můžete využít webových formulářů na stránkách sako.cz. Stačí vyplnit místo Vašeho bydliště, napsat připomínku a zprávu odeslat. Nejnovější možností je ohlásit přeplněný kontejner prostřednictví mobilní Přečíst si víc oInformace[…]

Pálení čarodějnic

V neděli 30. 4. jsme s pilnými dobrovolníky připravili tradiční pagodu pro definitivní konec zimního času a sousedské setkání. Občerstvení a reprodukovaná muzika zajištěny. Předpokládané zahájení po 19 hodině. zd

Úklid Útěchova

Přesně před týdnem jsme společně s Klubem přátel Útěchova zorganizovali v rámci akce Ukliďme Česko úklid naší obce a jejího okolí. Významně nám letos pomohli žáci-studenti ZŠ Blažkova s koordinátorkou Evou Janotovou, kteří vyčistili odpudivou skládku proti areálu ŠLP Křtiny. Dovolte mi vyvolat jménem aktivní účastníky: rodina Janotova, Patlokova, Průšova, Kochova, Grossova, Janouškova,Dana Turková, Lada Přečíst si víc oÚklid Útěchova[…]

Změna ve svozu komunálního odpadu

Počínaje 1. dubnem 2017 začíná společnost SAKO vyvážet všechny brněnské kontejnery na sklo a dalších 10 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad vlastními silami. Doposud svoz odpadu z těchto kontejnerů a sběrných nádob zajišťovala prostřednictvím smluvní společnosti, které k tomuto datu končí subdodavatelské smlouvy. S dodavatelskou společností má SAKO uzavřené celkem tři smlouvy na zajištění svozu odpadu. Přečíst si víc oZměna ve svozu komunálního odpadu[…]

Čištění popelnic

45 tisíc popelnic a kontejnerů v Brně čeká čištění Po brněnských ulicích začíná tento týden jezdit speciální vozidlo na mytí kontejnerů a popelnic. S jeho pomocí společnost SAKO očistí většinu černých nádob na směsný komunální odpad ve městě. Vymývání bude probíhat v období od března do října, kdy bude očištěno více než 45 tisíc odpadových nádob. Na čištění Přečíst si víc oČištění popelnic[…]